Tooltip container
Hovudpersonen

Den gode soldat Švejk

Hovudpersonen

Institusjonar

Romanen på nettŠvejk MuseumBibliografieLiterární ArchivŠvejk CentralBlogReisedagbokKontakt

Mariánská kasárna i Budějovice, heimeforlegninga til Švejk sitt Infanterieregiment Nr. 91 fram til 1. juni 1915.

Den gode soldat Švejk nemner eit stort tal institusjonar og firma, offentlege som private. Desse var fram til 15. september 2013 kategorisert som 'Stader', noko som berre delvis gjev meining ettersom denne typar einingar ikkje for evig er knytte til eit bestemt geofrafiske punkt slik som t.d byar, fjell og elvar er. Dei fyrste vert difor skilde ut i denne samleseksjonen som innheld m.a. militære og sivile institusjonar (inkludert hæreiningar som regiment osb.), hotell, skjenkestader, aviser og tidskrift.

Grenseoppgangen mod stadsdatabasen er rettnok litt uklår, men eg prøver i denne seksjonen å ta med emne som rettnok kan plasserast geografisk, men som ikkje er bundne til eit bestemt geografisk punkt. Difor vil Praha og Wien framleis høyra til stadsdatabasen, desse har faste koordinatar. Ein institusjon derimot kan gjerne kan byta tilhaldsstad, og døme på dette er Odvodní komise og Kriegsministerium.

Namna er fargekoda etter rolla dei har i forteljinga, vist med fylgjande døme: U kalicha som ein stad der handlinga føregår, K.u.k. Kriegsministerium omtala av forfattaren, Pražské úřední listy som del av ein i dialog, og Stoletá kavárna nemnd i ei anekdote.

Visningsalternativ

Stader vist: 277 av 277>> Institusjonar liste over institusjonar som er omtala i romanen (277) Syn alle
>> I. Bak fronten
>> II. Ved fronten

Fatal error: Uncaught Error: Access to undeclared static property: Book::$cmdHandler in /var/www/honsi.org/public_html/svejk/app/php/class_book.php:81 Stack trace: #0 /var/www/honsi.org/public_html/svejk/app/php/class_places.php(79): Book::addChapterHeader('2', '3') #1 /var/www/honsi.org/public_html/svejk/app/php/p06_inst.php(14): Places->showPage() #2 /var/www/honsi.org/public_html/svejk/index.php(104): showContent() #3 {main} thrown in /var/www/honsi.org/public_html/svejk/app/php/class_book.php on line 81