Tooltip container
Hovudpersonen

Dobrý voják Švejk

Hovudpersonen Change languageChange language

Místa

Novel on-lineŠvejk MuseumBibliografieLiterární ArchivŠvejk CentralBlogTravel diaryKontakt

Zu diesem Buch ist mir in der gesamten Literatur kein Gegenstück bekannt. Kurt Tucholsky.

Domek č. 185, Lipnice nad Sázavou. Švejk a jeho tvůrci při práci. V domě je teď muzeum věnované spisovateli.

Vítejte na první a jediné skandinávské webové stránce věnované nesmrtelnému Dobrému vojáku Švejkovi a jeho autorovi Jaroslavu Haškovi. Stránky jsou zatím z velké části k dispozici pouze v norštině a angličtině. Proto doporučuji následující odkazy:

  • Stranka Jaroslava Šeráka s vyčerpávajícími informacemi o Švejkovi.
  • Sekce odkazy na této stránce obsahuje část informací v češtině.
  • Několik online verzí Švejka už existuje, naleznete je v sekci zdroje.

Autor těchto stránek doporučuje návštěvu Lipnice nad Sázavou, místa, kde byla většina Švejka napsána a kde je autor pohřben. A neexistuje tam lepší místo k pobytu, než komfortní penzion a hospoda Česká Koruna spravované autorovými potomky.

>> Místa Seznam míst zmíněných v románu (592) ukázat vše
>> I. V Zazemí
>> II. Na frontě
>> III. Slavný vyprask
Index Back Forward III. Slavný vyprask Hovudpersonen

1. Přes Uhry

Custozaen flag
Wikipedia czdeenit MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] „Milí vojáci,“ řečnil vrchní polní kurát Ibl, „tak tedy si myslete, že je rok osmačtyřicátý a že vítězstvím skončila bitva u Custozzy, kde po desetihodinovém úporném boji musil italský král Albert přenechati krvavé bojiště našemu otci vojínů, maršálkovi Radeckému, jenž v 84. roce svého života dobyl tak skvělého vítězství.

Také písemný:Custozza Hašek

Ošpryen flag
Wikipedia czdeenfr MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Tento se napil, učiniv mocný doušek. ,Zaplať bůh tisíckrát,’ zvolal, namáhaje se políbiti ruku svému veliteli. ,Jak dlouho sloužíš?’ otázal se tento. ,Přes čtyřicet let, pane maršálku! U Ošper dobyl jsem zlaté medalie. Také u Lipska jsem byl, dělový kříž mám rovněž, pětkrát jsem byl smrtelně raněn, ale teď je se mnou dočista konec.

Také písemný:Ašper Hašek

Voticeen flag
Wikipedia czde MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] „Kdyby bylo už jednou toho trápení konec,“ bědoval Baloun. „už jednou jsem měl na mále na manévrech u Votic. Tam jsme šli vo hladu a žízni, a když k nám přijel batalionsadjutant, tak jsem vykřik: ,Dejte nám vodu a chleba!’
Osijeken flag
Wikipedia czdeenhrhunnno MapaHledat
osijek.jpg
osijek2.png

IR 91 Osijek

Böhmerwalds Söhne im Felde1924-1928.

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] V Oseku v Charvatsku nám přinesli do vagonu dva páni od veteránů velký kotel pečeného zajíce, a to už jsme nevydrželi a vylili jsme jim to všechno na hlavu.

Také písemný:Osek Chodounský Essegg de Eszék hu Vosek Švejk

Literature

Chorvatskoen flag
Wikipedia czdeenhrhuno MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] V Oseku v Chorvatsku nám přinesli do vagonu dva páni od veteránů velký kotel pečeného zajíce, a to už jsme nevydrželi a vylili jsme jim to všechno na hlavu.

Také písemný:Kroatien de Croatia en Hrvatska hr

Kapošfalvaen flag
MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Z těch jsme nic jiného nejedli než mozeček. V Kapošfalvě házeli nám Maďaři do vagonů celé kusy pečených prasat a jeden kamarád dostal celou pečenou vepřovou hlavou tak do lebky, že potom toho dárce honil s überschwunkem přes tři koleje. Zato už v Bosně jsme ani vodu nedostali.

Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/honsi.org/public_html/svejk/app/php/class_database.php on line 1107

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/honsi.org/public_html/svejk/app/php/class_database.php on line 1109

Také písemný:

Klároven flag
Wikipedia cz MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Toto psaní bylo vynuceno okolnostmi, když kuchař okultista nadobro si rozlil ocet s plukovníkem Schröderem, který mu dosud držel palec, ale na kterého se při večeři na rozloučenou s důstojníky maršbatalionu opět, nešťastnou náhodou, nedostala porce rolované telecí ledviny, a plukovník Schröder ho poslal s marškumpačkou do pole, svěřiv důstojnickou kuchyni pluku nějakému nešťastnému učiteli z ústavu slepců na Klárově.
Indiaen flag
Wikipedia czdeennnno MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Tak jsem si vzal sváteční šaty a šel jsem jednou do musejní knihovny a vypůjčil jsem si takovou jednu knížku o tom stěhování duší se svým kamarádem, a tam jsem se dočetl, že jeden indickej císař se proměnil po smrti v prase, a když to prase zapíchli, že se proměnil v opici, z opice stal se jezevcem a z jezevce ministrem.
Mosonen flag
Wikipedia czdeenhunn MapaHledat Švejkova cesta
moson.jpg

Moson. Mosonmagyaróvári pályaudvar, 17.12.1909

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Vlak zastavil se na stanici Mošon. Byl již večer a nikoho nepouštěli z vagonů. Když se hnuli, ozval se z jednoho vagonu silný hlas, jako by chtěl přehlušit rachocení vlaku. Nějaký voják z Kašperských Hor v nábožné náladě večera opěval hrozným řevem tichou noc, která se blížila k uherským rovinám:
Gute Nacht! Gute Nacht! Allen Müden sei’s gebracht. Neigt der Tag stille zur Ende, ruhen alle fleiß’gen Hände, bis der Morgen ist erwacht. Gute Nacht! Gute Nacht!
„Halt Maul, du Elender,“ přerušil někdo sentimentálního zpěváka, který umlkl. Stáhli ho od okna.

Také písemný:Mošon Hašek Wieselburg de

Sardinieen flag
Wikipedia czdeenitnnno MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Znám systémy šifer, které byly používány ve válkách o Sardinii a Savojsko, v anglo-francouzské kumpanii u Sevastopolu, při povstání boxerů v Číně i za poslední rusko-japonské války. Systémy tyto byly předávány...“

Také písemný:Sardinien de Sardaigne fr Sardegna it

Sevastopolen flag
Wikipedia deennoru MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Znám systémy šifer, které byly používány ve válkách o Sardinii a Savojsko, v anglo-francouzské kumpanii u Sevastopolu, při povstání boxerů v Číně i za poslední rusko-japonské války. Systémy tyto byly předávány...“

Také písemný:Sewastopol de Севастополь ru/uk

Kinaen flag
Wikipedia czdeennnno MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Znám systémy šifer, které byly používány ve válkách o Sardinii a Savojsko, v anglo-francouzské kumpanii u Sevastopolu, při povstání boxerů v Číně i za poslední rusko-japonské války. Systémy tyto byly předávány...“

Také písemný:China de China en

Saskoen flag
Wikipedia czdeenno MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Jest tam důkladně popsána, pane hejtmane, methoda, o které jste nám vypravoval. Vynálezcem jejím je plukovník Kircher, sloužící za Napoleona I. ve vojsku saském. Kircherovo šifrování slovy, pane hejtmane.

Také písemný:Saxony en

Vídeňské Nové Městoen flag
Wikipedia czdeen MapaHledat Švejkův slovník
therak.jpg

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Každé slovo depeše se vykládá na protější stránce klíče. Methoda ta zdokonalena nadporučíkem Fleissnerem v knize ,Handbuch der militärischen Kryptographie’, kterou si každý může koupit v nakladatelství vojenské akademie ve Víd. Novém Městě. Prosím, pane hejtmane.“

Také písemný:Bécsújhely hu

Ráben flag
Wikipedia czdeenhunnno MapaHledat Švejkova cesta
gyor.jpg

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Hejtman Ságner mezitím počal ze zoufalství číst nešťastnou knihu Hříchy otců, a když vlak stanul na nádraží v Rábu, sklapl přečtené stránky a poznamenal: „Tenhle Ludwig Ganghofer nepíše špatně.“ Nadporučík Lukáš první vyřítil se, ze štábního vagonu a šel k vagonu, kde nalézal se Švejk.

Také písemný:Raab de

Bakonský lesen flag
Wikipedia deenhunn MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] „Já jsem byl, jak povídám,“ zněl na opuštěné koleji měkký hlas Švejkův, „taky téhož mínění. Jednou jsem koupil krvák vo Róžovi Šavaňů z Bakonskýho lesa a scházel tam první díl, tak jsem se musel dohadovat vo tom začátku, a ani v takovej raubířskej historii se neobejdete bez prvního dílu.

Také písemný:Bakonywald de

Zemunen flag
Wikipedia csdeenhunosr MapaHledat
zemun_most.png

Budivoj31.7.1914.

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Als der Brucken war geschlagen, daß man kunnt’ mit Stuck und Wagen frei passier’n den Donaufluß, bei Semlin schlug man das Lager, alle Serben zu verjagen...

Také písemný:Semlin de Zimony hu Земун sr

Veronaen flag
Wikipedia czdeenitnnno MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] In, Verona langes Hoffen, als mehr Truppen eingetroffen, fühlt und rührt der Held sich frei...
Anloyen flag
Wikipedia frnlwa MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Mým vzorem je německý profesor Udo Kraft. Narodil se roku 1870, nyní ve světové válce přihlásil se dobrovolně a padl 22. srpna 1914 v Anloy. Před svou smrtí vydal knihu ,Sebevýchova pro smrt za císaře’.

Také písemný:Anloe wa

Nördlingenen flag
Wikipedia deensv MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Od bitvy u Nördlingen 6. září 1634 přes bitvu u Zenty 11. září 1697, u Caldiera 31. října 1805, přes bitvu u Ašprů 22. května 1809 a bitvu národů u Lipska v 1813, přes St. Lucii v květnu 1848 a bitvu u Trutnova 27. června 1866 až po dobytí Sarajeva 19. srpna 1878. V schematech a nákresích plánů těch bitev nic se neměnilo. Všude nakreslil kadet Biegler obdélníčky na jedné straně prázdné, kdežto nepřítele znázorňovaly vyčárkované.
Zentaen flag
Wikipedia czdeen MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Od bitvy u Nördlingen 6. září 1634 přes bitvu u Zenty 11. září 1697, u Caldiera 31. října 1805, přes bitvu u Ašprů 22. května 1809 a bitvu národů u Lipska v 1813, přes St. Lucii v květnu 1848 a bitvu u Trutnova 27. června 1866 až po dobytí Sarajeva 19. srpna 1878. V schematech a nákresích plánů těch bitev nic se neměnilo. Všude nakreslil kadet Biegler obdélníčky na jedné straně prázdné, kdežto nepřítele znázorňovaly vyčárkované.

Také písemný:Zenta de Zenta hu Сента sb

Caldieroen flag
Wikipedia deenfrit MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Od bitvy u Nördlingen 6. září 1634 přes bitvu u Zenty 11. září 1697, u Caldiera 31. října 1805, přes bitvu u Ašprů 22. května 1809 a bitvu národů u Lipska v 1813, přes St. Lucii v květnu 1848 a bitvu u Trutnova 27. června 1866 až po dobytí Sarajeva 19. srpna 1878. V schematech a nákresích plánů těch bitev nic se neměnilo. Všude nakreslil kadet Biegler obdélníčky na jedné straně prázdné, kdežto nepřítele znázorňovaly vyčárkované.
Santa Lucieen flag
Wikipedia czenit MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Od bitvy u Nördlingen 6. září 1634 přes bitvu u Zenty 11. září 1697, u Caldiera 31. října 1805, přes bitvu u Ašprů 22. května 1809 a bitvu národů u Lipska v 1813, přes St. Lucii v květnu 1848 a bitvu u Trutnova 27. června 1866 až po dobytí Sarajeva 19. srpna 1878. V schematech a nákresích plánů těch bitev nic se neměnilo. Všude nakreslil kadet Biegler obdélníčky na jedné straně prázdné, kdežto nepřítele znázorňovaly vyčárkované.

Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/honsi.org/public_html/svejk/app/php/class_database.php on line 1107

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/honsi.org/public_html/svejk/app/php/class_database.php on line 1109

Také písemný:

Trutnoven flag
Wikipedia czdeenno MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Od bitvy u Nördlingen 6. září 1634 přes bitvu u Zenty 11. září 1697, u Caldiera 31. října 1805, přes bitvu u Ašprů 22. května 1809 a bitvu národů u Lipska v 1813, přes St. Lucii v květnu 1848 a bitvu u Trutnova 27. června 1866 až po dobytí Sarajeva 19. srpna 1878. V schematech a nákresích plánů těch bitev nic se neměnilo. Všude nakreslil kadet Biegler obdélníčky na jedné straně prázdné, kdežto nepřítele znázorňovaly vyčárkované.

Také písemný:Trautenau de

Komáromen flag
Wikipedia czdeenhunosk MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[II.4] Rozumíte mně, pane nadporučíku. Je v tom jistá tendence. Spíš by snad vás zajímal článek v ,Komárenském večerníku’, kde se o vás tvrdí, že jste se pokoušel znásilnit paní Kakonyiovou přímo v jídelně při obědě u přítomnosti jejího manžela, kterého jste ohrožoval šavlí a nutil ho, aby zacpal ručníkem ústa své manželky, aby nekřičela. To je poslední zpráva o vás, pane nadporučíku.“

Také písemný:Komorn de Komárno sk

Helgolanden flag
Wikipedia czdedken MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Generál Biegler rozsvěcuje elektrickou lampičku. Vidí, že má štábní mapu na kolenou. Ale je to námořní mapa helgolandského pobřeží z roku 1864, ve válce rakousko-pruské proti Dánsku za Šlesvik.

Také písemný:Helgoland de Heligoland en

Dánskoen flag
Wikipedia czdedkennnno MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Generál Biegler rozsvěcuje elektrickou lampičku. Vidí, že má štábní mapu na kolenou. Ale je to námořní mapa helgolandského pobřeží z roku 1864, ve válce rakousko-pruské proti Dánsku za Šlesvik.

Také písemný:Dänemark de Denmark en

Šlesvickoen flag
Wikipedia czdedkenno MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Generál Biegler rozsvěcuje elektrickou lampičku. Vidí, že má štábní mapu na kolenou. Ale je to námořní mapa helgolandského pobřeží z roku 1864, ve válce rakousko-pruské proti Dánsku za Šlesvik.

Také písemný:Šlesvik Hašek Schleswig de Slesvig dk Schleswig en

Literature

Liebertwolkwitzen flag
Wikipedia de MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] „Znáte dějiny bitvy národů u Lipska?“ otázal se, „když polní maršálek kníže Schwarzenberg šel na Liebertkovice 14. října roku 1813 a když 16. října byl zápas o Lindenau, boje generála Merweldta, a když rakouská vojska byla ve Wachavě a když 19. října padlo Lipsko?“

Také písemný:Liebertkovice Hašek

Literature

Wachauen flag
Wikipedia de MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] „Znáte dějiny bitvy národů u Lipska?“ otázal se, „když polní maršálek kníže Schwarzenberg šel na Liebertkovice 14. října roku 1813 a když 16. října byl zápas o Lindenau, boje generála Merweldta, a když rakouská vojska byla ve Wachavě a když 19. října padlo Lipsko?“

Také písemný:Wachava Hašek

Lindenauen flag
Wikipedia de MapaHledat
lindenau.jpg

Ansicht von Lindenau nach der Völkerschlacht, 1815

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] „Znáte dějiny bitvy národů u Lipska?“ otázal se, „když polní maršálek kníže Schwarzenberg šel na Liebertkovice 14. října roku 1813 a když 16. října byl zápas o Lindenau, boje generála Merweldta, a když rakouská vojska byla ve Wachavě a když 19. října padlo Lipsko?“

Literature

Betlémen flag
Wikipedia czdeennnno MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Jeli kolem skupiny, kde rezavý kaprál-anděl měl právě jednoho nemotorného rekruta-anděla v parádě, mlátil mu pěstí do břicha a řval na něho: „Rozevři lepší svou držku, svině betlémská. Takhle se volá ,Alelujá’?

Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/honsi.org/public_html/svejk/app/php/class_database.php on line 1107

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/honsi.org/public_html/svejk/app/php/class_database.php on line 1109

Také písemný:

Libanonen flag
Wikipedia czdeenno MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] To bych rád věděl, který vůl tě sem, ty dobytku, pustil do ráje. Zkus to ještě jednou... Hlahlehluhja? Cože, bestie, ještě nám tady v ráji huhňáš... Zkus to ještě jednou, cedre libanonský.“

Také písemný:Lebanon en

Jordánen flag
Wikipedia czdeenno MapaHledat
jordan.jpg

Das interessante Blatt23.9.1915.

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Ujížděli dál a za nimi ještě dlouho bylo slyšet úzkostlivé řvaní huhňavého anděla-rekruta „Hla-hle-hlu-hjá“ a křik anděla-kaprála „A-le-lu-já, a-le-lu-já, ty krávo jordánská!“

Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/honsi.org/public_html/svejk/app/php/class_database.php on line 1107

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/honsi.org/public_html/svejk/app/php/class_database.php on line 1109

Také písemný:

Dunajen flag
Wikipedia czdeennnno MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] 2.4) „Ale kdo by na takový věci myslel,“ odpověděl Vodička, „my jsme svý udělali a vo věci ostatní jsme neměli žádnou starost. Tam to bylo úplně lehký. Každej den někdo zmizel, a ani už to z Driny nelovili. Plaval tam nadmutej čúžák vedle našeho rozflákanýho landveráka hezky po Drině do Dunaje. Někteří nezkušení, když to viděli ponejprv, tak dostali malinkou horečku.“

3.1) Nad Budapeští bylo již vidět záři světel a nad Dunajem přeskakoval reflektor.

Také písemný:Donau de Danube en Duna hu

Linecen flag
Wikipedia czdeennn MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] A kadet Biegler vrtěl sebou čím dál nepokojněji, a jeho nový sen byl velice fantastický. Obhajoval Linec ve válce o dědictví rakouské. Viděl reduty, retranchementy a palisády kolem města. Jeho hlavní stan byl proměněn v ohromnou nemocnici. Všude kolem váleli se nemocní a drželi se za břicho. Pod palisádami města Lince projížděli se francouzští dragouni Napoleona I.

Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/honsi.org/public_html/svejk/app/php/class_database.php on line 1107

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/honsi.org/public_html/svejk/app/php/class_database.php on line 1109

Také písemný:

Újbudaen flag
Wikipedia deenhu MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] Tak se stalo, že statečný kadet Biegler byl odvezen do vojenské isolační nemocnice v Új Buda. Jeho podělané kalhoty ztratily se ve víru světové války.

Také písemný:Új Buda Hašek

Tarnoven flag
Wikipedia czdeennnnopl MapaHledat
tarnow.jpg

Das interessante Blatt27.5.1915.

tarnok.png

Székesfehérvári Hírlap 9.8.1911.

tarnok1.png

Nachrichten über Verwundete und Verletzte29.6.1915.

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[III.1] „Pište,“ řekl štábní lékař: „Kadet Biegler, 13. pochodový prapor, 11. pochodová setnina, 91. pluk, na pozorování do cholerových baráků v Tarnově. Nositel cholerových bacilů...“ A tak se stal z kadeta Bieglera, nadšeného bojovníka, nositel cholerových bacilů.

Zdroj: Tamás Herczeg

Refs
aNachrichten über Verwundete und KrankeNachricthen über Verwundete und Kranke29.6.1915
Index Back Forward III. Slavný vyprask Hovudpersonen

1. Přes Uhry


© 2008 - 2023 Jomar Hønsi Poslední aktualizace: 4.6.2023