TipCon Newsfootball

Sat, 14 Aug 2021Ny sesong

TipCon er som vanleg klare i start-gropa, upåverka av pandemiar og nedslåande økonomiske resultat.

Rundar
16
Nettogevinst
15777
Bruttogevinst
36513
Gevinst (%)
176.1
Siste utbetaling
2333
Utgifter
20736
Innskot
2344
Balanse
18121