TipCon Newsfootball

Sat, 14 Aug 2021Ny sesong

TipCon er som vanleg klare i start-gropa, upåverka av pandemiar og nedslåande økonomiske resultat.

Rundar
14
Nettogevinst
16036
Bruttogevinst
34180
Gevinst (%)
188.4
Siste utbetaling
520
Utgifter
18144
Innskot
4377
Balanse
20413