Tooltip container
Hovudpersonen

Dobrý voják Švejk

Hovudpersonen Change languageChange language
Change languageChange language

Místa

Novel on-lineŠvejk MuseumBibliografieFacebookŠvejk CentralBlogTravel diaryKontakt

Zu diesem Buch ist mir in der gesamten Literatur kein Gegenstück bekannt. Kurt Tucholsky.

Domek č. 185, Lipnice nad Sázavou. Švejk a jeho tvůrci při práci. V domě je teď muzeum věnované spisovateli.

Vítejte na první a jediné skandinávské webové stránce věnované nesmrtelnému Dobrému vojáku Švejkovi a jeho autorovi Jaroslavu Haškovi. Stránky jsou zatím z velké části k dispozici pouze v norštině a angličtině. Proto doporučuji následující odkazy:

  • Stranka Jaroslava Šeráka s vyčerpávajícími informacemi o Švejkovi.
  • Sekce odkazy na této stránce obsahuje část informací v češtině.
  • Několik online verzí Švejka už existuje, naleznete je v sekci zdroje.

Autor těchto stránek doporučuje návštěvu Lipnice nad Sázavou, místa, kde byla většina Švejka napsána a kde je autor pohřben. A neexistuje tam lepší místo k pobytu, než komfortní penzion a hospoda Česká Koruna spravované autorovými potomky.

>> Místa Seznam míst zmíněných v románu (590) ukázat vše
>> I. V Zazemí
>> II. Na frontě
>> III. Slavný vyprask
Index Back Forward IV. Pokračovaní slavného vypraska Hovudpersonen

1. Švejk v transportu ruských zajatců

Hostýnen flag
Wikipedia czdeen MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[IV.1] Hm - znáš Jaroslava ze Šternberka? To jméno neznáš, ty kluku tatarská? Ten vám natřel prdel pod Hostýnem. To ste vod nás jeli, vy klucí tatarský, z Moravy svinským krokem. Vás ve vašich čítankách neučejí, jako nás to učívali. Znáš hostýnskou panenku Marii? To se ví, že neznáš - ta byla taky při tom, však voni vás, kluky tatarský, tady v zajetí pokřtějí.“
Dobromilen flag
Wikipedia deenpluk MapaHledat Švejkova cesta
dobromil.jpg

Eine Bilderreihe aus den Kampfgebieten der 25. Reserve-Division 1914-1916.

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[IV.1] Tak měl Švejk neštěstí, že se nemohl dohovořiti s nikým, a s ostatními vlekli ho na Dobromil, odkud se měla spravovati dráha přes Přemyšl na Nižankovice. V Dobromilu, na etapě v kanceláři, jednoho po druhém zapisovali, což šlo velice ztěžka, poněvadž ze všech 300 zajatců, které do Dobromilu přihnali, nikdo nerozuměl ruštině šikovatele, který tam seděl za stolem a který se přihlásil kdysi, že umí rusky, a jako tlumočník vystupoval nyní ve východní Haliči.

Také písemný:Добромиль ua

Literature

Niżankowiceen flag
Wikipedia depluk MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[IV.1] Tak měl Švejk neštěstí, že se nemohl dohovořiti s nikým, a s ostatními vlekli ho na Dobromil, odkud se měla spravovati dráha přes Přemyšl na Nižankovice.

Také písemný:Nižankovice Hašek Нижанковичі ua

Literature

Pragaen flag
Wikipedia czdeenpl MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[IV.1] „To nemusíš zapírat,“ pokračoval s určitostí šikovatel tlumočník, „každý z vás zajatců, který uměl německy, byl žid, a basta. Jak se jmenuješ? Švejch? Tak vidíš, co zapíráš, když máš takové židovské jméno? U nás se nemusíš bát přiznat se k tomu. U nás v Rakousku se nedělají pogromy na židy. Odkuď jsi? Aha, Prága, á to znám, to znám, to je u Varšavy. Taky jsem tu měl před týdnem dva židy z Prágy od Varšavy, a tvůj pluk, jaké má číslo? 91?“

Také písemný:Prága Hašek

Literature

Jerevanen flag
Wikipedia czdeennnnoru MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[IV.1] Šikovatel vzal schematismus, listoval se v něm: „Jednadevadesátý pluk je eryvanský, Kavkaz, kádr má v Tiflisu, to koukáš, co, jak my tady všechno známe?“

Také písemný:Eriwan de Yerevan en Ереван ru

Kavkazen flag
Wikipedia czdeennnnoru MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[IV.1] Šikovatel vzal schematismus, listoval se v něm: „Jednadevadesátý pluk je eryvanský, Kavkaz, kádr má v Tiflisu, to koukáš, co, jak my tady všechno známe?“

Také písemný:Caucasus en Кавказ ru

Tbilisien flag
Wikipedia czdeennnru MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[IV.1] Šikovatel vzal schematismus, listoval se v něm: „Jednadevadesátý pluk je eryvanský, Kavkaz, kádr má v Tiflisu, to koukáš, co, jak my tady všechno známe?“

Také písemný:Tiflis de Тбилиси ru

Židohoušťen flag
Wikipedia cz MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[IV.1] To u nás máme přeci lepší jména, jako ten farář v Židohoušti, kterej se jmenoval Vobejda.“
Lubaczówen flag
Wikipedia deenpluk MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[IV.1] Časně ráno změnilo vojenské stavební velitelství disposice a usneslo se, že ona skupina zajatců, ve které byl Švejk, bude dopravena přímo do Přemyšlu k obnovení trati Přemyšl-Lubaczów.

Také písemný:Любачів ua

Literature

Přemyšlen flag
Wikipedia czdeennopl MapaHledat Švejkova cesta Švejkův slovník
przemysl.jpg

Przemyśl Rynek, 3.7.2015

przemysl3.png

Kurjer Lwowski, 23.3.1915 (10.3)

przemysl2.jpg

Světozor, 24.10.1914

przemysl.png

Prager Abendblatt, 4.6.1915

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[IV.1] Potom je přejímal major Wolf, vládnoucí tou dobou nad všemi zajatci pracujícími na opravách v pevnosti Přemyšlu a okolí. To byl důkladný člověk. Měl u sebe celý štáb tlumočníků, kteří vybírali ze zajatců specialisty ku stavbám podle jejich schopností a předběžného vzdělání.
[I.14.4] Švejk posadil se na lavici ve vratech a vykládal, že v bitevní frontě karpatské se útoky vojska ztroskotaly, na druhé straně však že velitel Přemyšlu, generál Kusmanek, přijel do Kyjeva a že za námi zůstalo v Srbsku jedenáct opěrných bodů a že Srbové dlouho nevydrží utíkat za našimi vojáky.

Zdroj: Grzegorz Karnas, Dariusz Hop

Také písemný:Перемишль ua

Literature

Milatynen flag
Wikipedia plruuk MapaHledat
milatyn.jpg

Das Infanterieregiment Nr.91 am Vormarsch in Galizien

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[IV.1] Neznalo ještě nic určitého o revolučních organisacích v cizině a teprve v srpnu na linii Sokal - Milijatin - Bubnovo obdrželi velitelé batalionů důvěrné reserváty, že bývalý rakouský profesor Masaryk utekl za hranice, kde vede proti Rakousku propagandu.

Zdroj: Jaroslav Křížek, VÚA

Také písemný:Milijatin Hašek Milatyn pl Милятин ua

Literature

Bubnówen flag
Wikipedia plruuk MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[IV.1] Neznalo ještě nic určitého o revolučních organisacích v cizině a teprve v srpnu na linii Sokal - Milijatin - Bubnovo obdrželi velitelé batalionů důvěrné reserváty, že bývalý rakouský profesor Masaryk utekl za hranice, kde vede proti Rakousku propagandu.

Také písemný:Bubnovo Hašek Бубнов ru Бубнів ua

Literature

Milánen flag
Wikipedia czdeenitnnno MapaHledat
milano.jpg

"Světem letem", Enrique Stanko Vráz, 1896.

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[IV.1] Všechny lidi, který potkával na ulici, viděl buď na nádraží v Miláně, nebo s nimi seděl ve Štýrským Hradci v radničním sklepě při víně.

Také písemný:Mailand de Milan en Milano it

Berounkaen flag
Wikipedia czdeennn MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[IV.1] „Vím, vod 91. regimentu mne už jistě hledají, ale jestli dovolíte, pane majore, malou poznámku vo tom, jak se lidi dobrovolně převlíkají do cizích šatů. Roku 1908 někdy v červenci koupal se knihař Božetěch z Příčný ulice v Praze na Zbraslavi ve starým rameni Berounky.

Také písemný:Beraun de

Dobříšen flag
Wikipedia czdeen MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[IV.1] Nemusejí se bát vlézt do nich. Vodvšivený jsou před tejdnem u okresu v Dobříši. Podruhý si dají lepší pozor na toho, s kým se koupají. Ve vodě vypadá každej nahej člověk jako poslanec, a je to třeba vrah.
Chuchleen flag
Wikipedia czen MapaHledat

České popis ještě není připraven.

Sitat od knihy
[IV.1] Vyhýbal se okresní silnici a šel přes luka po pěšinkách a setkal se s četnickou patrolou z Chuchle, která vandráka zatkla a odvedla druhého dne ráno na Zbraslav k okresnímu soudu, neboť to by moh říct každý, že je Josef Božetěch, knihař z Příčný ulice v Praze, čís. 16.“

Literature

Index Back Forward IV. Pokračovaní slavného vypraska Hovudpersonen

1. Švejk v transportu ruských zajatců


© 2009 - 2022 Jomar Hønsi Poslední aktualizace: 21.6.2022